Fælles billeder

Visionpool® er et generisk procesredskab, der bringer skjult viden frem i det åbne, skaber et fælles sprog og en fælles forståelse. 

Visionpool®  hjælper teams og grupper med at håndterer relationer,  interesser og komplekse faglige krav, giver maksimal involvering i forandringsprocesser og inddrage alle i at skabe resultater - hurtigt.

Visonpool® forener Design Thinking, Systemisk Teori og Action Learning med optimal udnyttelse af billedes dialogskabende egenskaber. Det giver procesfacilitering som på en gang er inkluderende, effektiv og fokukeret.

Visionpool® er unikt når det gælder om at skabe solidt fælles fundament i de indledende uhåndgribelige faser af innovationsprocesser og forandringsprocesser.

 

Skjult Viden

"As an anthropologist my primary duty is to understand people the way they understand themselves. Visionpool engages people in a dialogue about how they make sense. It makes the participants articulate perceptions and values, which most often are un-articulated even for people themselves. It seems like the images and the process serve as keys to open up to the taken-for-granted knowledge. When you listen to the conversation taking place around the Visionpool table, it is a way to tap into the tacit knowledge that we as anthropologists often spend long-term qualitative methods to uncover."

Kirsten Lauritzen, User Experience Manager, Novo Nordisk.

 

Dokumenter processen - helt enkelt

VisionPad, Visionpools enkle dokumentationsværktøj er til rådighed i en ny version - samme layout som det almindelige Visionpool dokumentationsark. Gratis.
Prøv det her.
Untitled Page