Metoden

Billeder til at tale med

Ofte misforstår vi hinanden, selvom vi taler samme sprog. Årsagen til misforståelserne er, at vi alle taler ud fra vores personlige, indre billeder. Og rent faktisk tænker vi sjældent over, hvilken rolle de indre billeder spiller.

Visionpool er et banebrydende dialogværktøj, som bruger vores indre billeder, tager dem frem i lyset og ind i den fælles dialog.

Deltagerne i en workshop vælger billeder, lader sig inspirere af de associationer som billederne fremkalder og fortolker dem i fælleskab. Visionpool dialogen bygger bro mellem mennesker.

For virksomheder og organisationer betyder det, at man hjælper processen fra tanke til tale. Når man systematisk udnytter, at billeder fremkalder associationer, bliver virksomhedens værdier konkrete og kan dermed blive udgangspunkt for mange processer i dagligdagen. Det giver:
  • Fælles sprog i organisationen
  • Fælles forståelse
  • Engagerede medarbejdere
  • Forbedret kommunikation på tværs af organisatoriske skel