180 minutter

Anvendelse

Målrettet idéudvikling. Du får en opgave ind af døren, samler de rigtige mennesker og efter 180 minutter har du et realiserbart koncept.
180 minutter anvendes af det kreative bureau eller af virksomhedens kommunikations- eller udviklingsafdeling.

Problematik

Når der løber en opgave ind, er kravet ofte en original løsning og et beslutningsgrundlag hellere i dag end i morgen. Når kunden samtidig er ny er der ikke plads til misforståelser, men til gengæld behov for at skabe en god relation. Med 180 minutter er der plads til at kunden inviteres med i processen.

Indhold & forløb

Workshoppens indhold omfatter:
Værdiafklaring: Proces med definition af et værdigrundlag, der tjener som kravspecifikation for den specifikke udfordring.
Ideudvikling: Vi genererer en stor mængde mulige ideer til løsninger.
Konceptudvikling: Konkretisering, viderebearbejdning og dokumentation af udvalgte ideer, som sammenhængende koncepter.

Udbytte

Out of the Box idéudvikling hvor det samlede kreative potentiale udnyttes, men i en proces, hvor der hurtigt kommer struktur på, og hvor der sikkerhed for et brugbart resultat.

Referencer

Dypaang Management benytter 180 minutter

Udviklet i partnerskab med

Designkontoret i Republikken