Værdier i virkeligheden

Anvendelse

Ved implementering af virksomhedens værdier.
 

Problematik

Virksomhedens værdier kan lyde besnærende, når de præsenteres på websiden, men for den enkelte medarbejderen er det ofte en udfordring at få dem til at give mening i det daglige arbejde.

Et scenarie: Din virksomhed har udviklet et værdisæt bygget op omkring 5 værdier. De er blevet til gennem en proces i virksomhedens ledelsesgruppe og processen har været ledet af en ekstern konsulent. Udfordringen er nu at få værdierne til at blive til virkelighed for virksomhedens 800 medarbejdere. Når virksomheden før har gennemført tilsvarende implementeringer, har metoden været at samle de enkelte teams til møder, hvor medarbejderne har talt om tingene.

Desværre er resultatet af denne type processer ikke altid optimalt. Mange medarbejdere har fortsat en opfattelse af virksomhedens værdier som noget abstrakt og noget med begrænset relevans. Med tiden viser det sig at den tilsyneladende enighed netop er – tilsyneladende!

Indhold & forløb

Med konceptet ’Værdier i virkeligheden’ arbejder vi med virksomhedens medarbejdere om nøglebegreberne ét ad gangen. Det foregår i teams på workshops som gentages med en måneds interval.

Afhængigt af deltagerantal og detailplanlægning har ’Værdier i virkeligheden’ en varighed på mellem 2 og 3 timer.
Workshoppen indeholder en åben dialog, hvor billederne bruges til at udfolde de abstrakte værdibegreber maksimalt og til at udpege de ømme punkter. Dette er en fase, hvor den enkelte medarbejder personligt tager stilling til værdiens betydning i dagligdagen, og hvor teamets medlemmer forhandler sig frem til en fælles holdning til værdiens betydning for teamets daglige arbejde.

Deltagerne arbejder i grupper på op til 8 og der kan være så mange grupper som det kræves. Er der mere end én gruppe, indeholder processen en fase hvor grupperne forhandler sig frem til et fælles resultat. Det direkte resultatet er en rapport og en plakat som i tekst og billeder fastholder teamets holdning til den værdi som er på dagsordenen.

Forud for disse workshops går et forløb, hvor der uddannes værditrænere til at facilitere processerne i de enkelte teams.

Efter hver runde af workshops går resultaterne af de enkelte workshops retur til ledelsen, som mødes til en Visionpool workshop. Denne er en refleksion over tilbagemeldingerne fra medarbejderne og kan føre til fortsat justering af værdigrundlaget.

Udbytte

Dialogen om værdierne har fået tilføjet det ekstra lag som billederne giver. Engagementet er højt, ingen sidder og gemmer sig i hjørnerne og dialogen kommer ind til kernen. De problemstillinger som før udmøntede sig i modstand, skepsis og afstandtagen kommer på bordet. For teamet og den enkelte medarbejder er udbyttet klare entydige aftaler, som der er ægte konsensus omkring.

Den visuelle formidling ved hjælp af plakater og rapport sikrer, at dialogen om problemstillinger og værdier fortsætter i dagligdagen.

Efter endt implementeringsproces har virksomheden Visionpool dialogværktøjet til rådighed i organisationen, og det er let at tage de øvrige Visionpool-koncepter i brug.

Referencer

BRFkredit