Dokumentation af resultatet

Hvad talte vi om?

Efter en intensiv og konstruktiv Visionpool workshop er det afgørende at kunne vende tilbage til de tanker, som processen skabte. Derfor er dokumentationen af processen vigtig. Visionpool har udviklet web-værktøjet VisionPad til at dokumentere enkelt og brugervenligt, enten mens processen står på eller bagefter. Dokumentationen kan printes og gemmes som enkle rapporter.

Derudover har Visionpool udviklet et meget brugervenligt hands-on dokumentationssystem, der er baseret på labels. Med det bliver dokumentationen en naturlig del af processen.

De to dokumentationssystemer supplerer hinanden og fastholder workshoppens resultater i en let tilgængelig form.