Teamudvikling

Anvendelse

Målrettet dialog om en aktuel problemstilling i en afdeling eller team, hvor der er brug for at få tingene på bordet.

Problematik

Konceptet kan anvendes på en række problemstillinger, hvor det handler om at få talt om tingene og komme ind til kernen. Problemafklaring og problemformulering indgår i processens forberedelsesfase.

Et scenarie: Et projektteam har arbejdet sammen i et par år, projektet er gået ind i en ny fase og inden for den seneste periode er der kommet mange nye medlemmer til. Samtidig er informationsmængden steget radikalt. De nye teammedlemmer føler ikke nødvendigvis medejerskab til teamets oprindelige mål og værdier, og de ældre medlemmer har en tendens til at henvise til ’hvad vi plejer’. Konceptet ’Teamudvikling’ anvendes til at skabe en intern informationspolitik og til at forny ejerskabet til værdier og mål.

Konceptet håndterer såvel planlagte som uforudsete ændringer af vilkår og forudsætninger for teamets arbejde, ændringer af projektmål og ændringer af teamets sammensætning. Pointen er at teamet med den strukturerede, billedbaserede dialog kommer ind til kernen, bliver i stand til at forny sig og formulere en ny, fælles løsning.

Indhold & forløb

Workshoppen indeholder afklaring af problemstillingen, herunder opdatering af værdigrundlag og en strategisk proces. Denne fører frem til konsensus om en række udsagn, der angiver hvordan strategien bliver til konkret adfærd i dagligdagen.

Afhængigt af deltagerantal og detailplanlægning har ’Teamudvikling’ en varighed på mellem 2 og 4 timer. Forberedelsen kræver par timer af projektlederen og deltagerantallet kan være fra 4 – 24. Deltagerne arbejder i grupper på op til 8. Arbejder teamet i mere end én gruppe, indeholder processen en fase hvor grupperne forhandler sig frem til et fælles resultat.

Det direkte resultatet er en rapport og en plakat som i tekst og billeder fastholder teamets værdier og beslutninger. Rapporten indeholder desuden personlige statements fra hver deltager.

Udbytte

Processen kommer ind til benet, vanskelige emner bliver til at håndtere og der åbnes for nytænkning. Engagementet er stort, alle kommer til orde og selv medarbejdere, som i andre sammenhænge kan have tendens til at holde lav profil, kommer på banen. Teamet afstemmer forventninger, skaber et fælles sprog, opnår fælles ejerskab til teamets værdier og har det sjovt. Processen er effektiv og resultaterne i form af plakat og rapport sikrer, at dialogen om problemstillinger og værdier fortsætter i dagligdagen.

Referencer

Grundfos management