Det personlige møde

Anvendelse

Ved ansættelsessamtaler og udviklingssamtaler. Ved mødet mellem kandidaten og HR medarbejderen eller lederen, hvor det er vigtigt at komme om bag det, der kan måles og vejes.

Problematik

Når virksomheden ansætter en ny medarbejder er der store ressourcer på spil. Det er vigtigt, at den nye medarbejder har de rette faglige kvalifikationer, men endnu vigtigere at vedkommende har en personprofil, der matcher virksomhedens kultur.

Et scenarie: Virksomheden gennemfører interviews og samtaler, hvor kandidaten til en stilling møder nøglemedarbejdere fra det team, som vedkommende skal indgå i. Der anvendes personprofilværktøjer og andre metoder, men tit vil det personlige møde og mavefornemmelsen være afgørende faktorer. Og trods systematiske metoder og et væsentligt tidsforbrug kan det gå galt. Resultatet kan være at virksomheden får ansat den forkerte, og det er hverken i virksomhedens eller kandidatens interesse. For virksomheden koster det både de ressourcer, der sættes ind på at integrere den nye medarbejder i arbejdsgange og kultur, men også tabt omsætning fra mål der ikke bliver opnået!

Ansættelsessituationen er et rollespil præget af forventninger, og forventningerne vil i mange situationer stå i vejen for reel indsigt. Der er brug for at skabe en ægte relation mellem parterne på meget kort tid, for at få klarhed over om kandidaten i realiteten passer til virksomhedens kultur.

Indhold & forløb

’Det personlige møde’ er, med en varighed på 20 - 30 minutter, et kort Visionpool koncept. Det lader sig let indpasse i en samtales dagsorden. Konceptet tager udgangspunkt i virksomhedens kerneværdier samt nøgleord, der vedrører medarbejderens rolle og funktion. Konceptet har form af en samtale, hvor man bruger billederne til udmøntning af værdierne i små scenarier, der vedrører konkrete forhold på arbejdspladsen. Den certificerede HR medarbejder lærer hurtigt at bruge konceptet til at sætte fokus på de væsentlige spørgsmål. Resultatet fastholdes i et rapportformat som indgår i en sags- eller personalemappe.

Udbytte

Konceptet ’Det personlige møde’ tilføjer en ny facet til ansættelsessamtalen. Med konceptet kommer man bag om det sædvanlige rollespil på en måde, der er værdig for de involverede. Fordi den indsigt som skabes i processen går begge veje, opstår der en tillidsfuld relation imellem kandidaten og HR medarbejderen – de bliver menneskelige for hinanden. Med stort udbytte når det gælder om at afstemme forventninger og skabe tryghed om, at den rigtige beslutning er blevet truffet.