Et fælles sprog - én kultur

God kommunikation med Visionpool sikrer projektmål hos Grundfos

Grundfos A/S er en dansk baseret international virksomhed. Grundfos er førende indenfor pumpeteknologi, og kendt for sin innovative tilgang til produktudvikling. Grundfos har mere end 14.000 medarbejder fordelt på 42 lande.

Case: Grundfos anvendte Visionpool i en udviklingsopgave med et projektteam, der som mål har at udvikle et nyt markedsledende produkt til et kerneforretningsområde i Grundfos.
Projektet har en varighed på flere år. Visionpool bliver involveret da antallet af medarbejder i projektet bliver fordoblet.
Projektgruppen arbejder med udgangspunkt i et eksisterende værdisæt. Men hvad betyder værdierne i den aktuelle situation, nu hvor teamet er udviddet, og ikke alle har været med til at formulere værdisættet?
Der bliver med andre ord sagt ‘vi plejer...’ lidt for ofte. Samtidig er der en stor informationsmængde i projektet, både internt og eksternt.
Der er behov for et fælles fundament i form af et fælles værdisæt, samt spilleregler for kommunikation og samarbejde.

Mogens Meyer, Product Development Manager, IW Product Development:
“Deltagerne engagerer sig straks i processen uden nogen forbehold. Der er en fri tone og alle fortæller
uhæmmet om sin tolkning og argumenterer for betydningen i forbindelse med emnet. Det har været
sjovt og effektivt. Det har passet fint ind i det daglige arbejde, og samtidig virket fremmende på
samarbejdet. Og ikke mindst fik Projektlederne styrket og sikret deres projektmål”

Bibi Engelholm, Education Consultant, Grundfos Management:
“Visionpool er seriøst, intellektuelt, og rettet mod voksne mennesker’